Tot ce trebuie să știi despre realizarea și prezentarea unui poster

Posterul reprezintă un mod de prezentare a unei comunicări sub formă de afişe în cadrul sesiunilor, al congreselor ştiinţifice etc. (DEX).

Prezentările tip poster au devenit din ce în ce mai frecvente, atât la nivelul manifestărilor naţionale cât şi a celor internaţionale.

Ca urmare a numărului mare de lucrări la manifestările ştiinţifice, realizarea mai multor sesiuni paralele a devenit neproductivă. 

Sesiunile de postere oferă posibilitatea unui număr mai mare de autori, în special tinerilor cercetători,

să-şi prezinte primele lucrări, fără riscul de a fi respinse ca urmare a faptului că s-ar depăşi timpul alocat

manifestării ştiinţifice ori capacitatea sălii de conferinţe.

poster

În acest context sesiunile de postere au devenit o parte importantă şi unanim acceptată la numeroase manifestări ştiinţifice.

În paralel au devenit mai stricte şi regulile pentru întocmirea posterelor. 

Înainte de a se realiza un poster este necesar să se cunoască cerinţele specifice ale organizatorilor manifestării ştiinţifice legate de:

 • înălţimea şi lăţimea afişului
 • metoda de fixare a materialelor pe suportul oferit de organizatori
 • modul de dispunere a informaţiei pe poster (de regulă – de la stânga la dreapta şi de sus în jos).

Aceste informaţii ar trebui furnizate de organizatori în programul manifestării.

poster afiș

Uneori, un poster poate fi chiar mai bun (adecvat) decât o prezentare orală pentru prezentarea rezultatelor unui experiment complex.

Prezentarea orală este mai potrivită pentru relevarea unui singur rezultat sau element. 

Realizarea posterului 

Dacă organizatorii manifestării ştiinţifice au alocat posterului un număr, acesta trebuie menţionat în accord cu programul manifestării. 

poster

Un poster trebuie să vorbească de la sine, iar autorul său trebuie să răspundă întrebărilor cu caracter ştiinţific şi nu să-i explice conţinutul. 

Organizarea informaţiei 

Organizarea unui poster se face, de regulă după formatul IMRaD, cu condiţia să se aibă în vedere aspectele legate de încadrarea grafică şi simplitatea posterului.

Într-un poster foarte bine întocmit există foarte puţin text, cea mai mare parte a spaţiului fiind destinat materialului ilustrativ. 

poster

Într-un poster, autorul poate să organizeze ideile principale (highlights) pe câteva direcţii relevante,

suficient de bine structurate pentru ca să ofere cititorilor informaţi posibilitatea de a-şi da seama imediat de importanţa

conţinutului posterului şi pentru ca autorul să le poată oferi ulterior şi alte detalii în cadrul unor discuţii extinse.

Titlul posterului:

 • trebuie să fie scurt şi să atragă atenţia cât mai mult posibil
 • trebuie să fie lizibil de la o distanţă de circa 3 m
 • caracterele trebuie scrise bold, de culoare neagră, cu înălţimea de cel puţin 30 mm;

Impactul vizual:

 • este în mod particular important în sesiunea de postere
 • este recomandabil să se lase suficient spaţiu liber (alb)
 • dezordinea va îndepărta cititorii
 • dacă autorul nu se descurcă singur în realizarea posterului este recomandabil să ceară ajutorul unui profesionist
 • numele autorului – se scrie cu caractere mai mici decât cele ale titlului (max. 20 mm)
 • textul – se scrie cu caracterede max 4 mm (24 pts).
 • posterul trebuie să conţină sublinieri, marcaje astfel încât să stârnească interesul celor care trec pe lângă el.
 • titlul va apărea plasat la partea superioară a posterului.
 • o scurtă introducere (3-5 propoziţii) va fi plasată în partea stângă, sus
 • concluziile vor apărea în partea dreaptă, în partea inferioară-
 • metodele şi rezultatele vor ocupa spaţiul rămas.
poster

Spaţiul alocat titlului include: 

 • titlul lucrării, 
 • numele autorilor a instituţională,
 • numărul posterului.

Dacă audienţa va fi interesată, va analiza posterul şi va pune întrebări, despre diverse detalii ştiinţifice.

poster

De asemenea se recomandă ca autorul posterului să pregătească un text în extenso (handouts)

care să conţină informaţia detaliată în legătură cu subiectul prezentat, pe care să-l ofere participanţilor de specialitate similară,

interesaţi de subiectul posterului.

poster

Un poster nu se realizează folosind un text dactilografiat pe câteva pagini,

după care paginile sunt prinse cu ace cu gămălie pe suportul destinat posterului!

Este necesar ca autorul să aibă şi abilităţi creative pentru a le organiza astefel încât posterul să reprezinte un tot bine structurat.

poster

Nu se limitează varietatea ilustraţiilor care pot fi utilizate, a culorilor, fotografiilor, graficelor, picturilor etc.

Reţineţi!

 • Titlul este primul element care va atrage audienţa!
 • Titlul trebuie să fie lizibil de la 3-6 m!
 • Dacă spaţiul permite, numele autorilor se scrie întreg pentru a facilita dialogul cu cei interesaţi de poster!
 • Titlul ştiinţific al autorilor este rareori necesar a fi menţionat!
 • Pentru economisirea spaţiului, uneori este suficientă prezentarea denumirii instituţiei, oraşul şi ţara fiind subînţelese (acolo unde este posibil)
 • Alinierea titlului se poate face la stînga sau centrat, în funcţie de spaţiul disponibil!
 • Alte elemente legate de titlu pot fi găsite şi în ghidul manifestării ştiinţifice!
poster

Fonturi pentru poster:

 • Titlul trebuie scris într-o manieră agreabilă, pentru o audienţă saturată de informaţii! Folosiți un font simplu, uşor de citit! (san serifstyle, Helvetica (Mac) or Arial (IBM))(96 pts.). Caracterele vor fi bold, scrise cu litere mari (all-caps).
 • Pentru numele autorilor caracterele vor fi bold şi pot fi scrise cu litere mari pentru nume şi cu litere mici pentru prenume (72 pts.).
 • Pentru afiliere se folosesc caractere normale, litere mici (Title case) (36-48 pts.).

Culorile:

 • Se poate utiliza o culoare de fond pentru întreg posterul (tonuri calde, de gri sau bleu)
 • Culorile mai intense se recomandă pentru chenare sau sublinieri
 • Se pot folosi pentru secţiunile posterului (Metode, Date, Interpretare –maxim 3) fonduri diferit colorate, dar culorile trebuie să fie alese cu grijă, în tonuri calde şi bine asortate, care să asigure unitatea posterului
 • Dacă se prezintă fotografii închise la culoare, ele vor fi plasate pe un fond deschis (şi invers).
poster

Se recomandă: 

 • un fond neutru (gri) pentru a pune în evidenţă culoarea din fotografii
 • un fond alb pentru a estompa culoarea din fotografii.

Important!

 • Imaginile care vorbesc de la sine, cu minimum de text, trebuie utilizate preponderent în poster!
 • Între elementele posterului se lasă spaţii libere pentru a le diferenţia şi accentua!
 • Materialul grafic trebuie să fie vizibil de la cel puţin 2m!
 • Se vor folosi doar 2 –3 culori!

Adesea, posterele sunt expuse în săli cu lumină emisă de lămpi cu fluorescenţă:

 • dacă este importantă culoarea exactă, realizatorul posterului va avea grijă s-o aleagă şi să asigure redarea acesteia corect în lumină fluorescentă
 • se va avea în vedere faptul că, în aceste condiţii de iluminare, unele nuanţe şi culori vor fi intensificate (culorile saturate pot deveni stridente şi neplăcute).

Claritatea prezentării informaţieise asigură prin stabilirea unor secvenţe uşor de urmărit şi înţeles care implică:

 • determinarea secvenţei logice a materialului ce va fi prezentat
 • organizarea materialului pe secţiuni (Metode, Date/Rezultate, Implicaţii, Concluzii etc.)
 • numerotarea secţiunilor (font Helvetica bold face, 36 -48 pts.) pentru a indica logica acestora
 • aranjarea materialului pe coloane
 • posterul trebuie să conţină fotografii, grafice, figuri, tabele care să ilustreze cât mai grăitor “povestea” studiului ştiinţific!

Introducerea trebuie să prezinte cercetarea ştiinţifică succint şi să marcheze cu claritate scopul lucrării.

Secţiunea de descriere a părţii experimentale va fi foarte scurtă (o propoziţie sau două vor fi suficiente pentru a descrie modul de lucru). 

Rezultatele vor constitui partea principală a unui poster foarte bine întocmit.

Cea mai mare parte a spaţiului va fi folosit pentru ilustrarea rezultatelor. 

Secţiunea Discuţii va fi scurtă. 

Elementele ce se doresc a fi subliniate aici ar putea fi introduse în Concluzii – în forma unor propoziţii scurte, numerotate.  

Referinţele bibliografice vor fi în număr minim. 

Textul din poster:

 • Se recomandă să fie scris la două rânduri, aliniat la stânga.
 • Trebuie să poată fi citit de la cel puţin 3 m!
 • Titlurile secţiunilor (Introducere, Metode etc.) se scriu cu caractere Helvetica, Bold face de 36 pts.
 • Textul suport (introducerea, titlul figurilor etc.) se scriu cu caractere Helvetica, Bold face (dacă este necesar) de 24 pts.
 • Dacă este absolut necesară introducerea unui text explicativ (cât mai succint posibil), acesta se va scrie cu fonturi de 18 pts.
 • Concluziile pot fi scrise cu caractere mai mari (36 pts.)
 • Se recomandă utilizarea unui singur tip de font pentru tot posterul!

Întotdeauna există prea mult text într-un poster! 

Nu uitaţi că posterele sunt prezentări vizuale!

Textul va fi doar suportul pentru materialul grafic!

Priviţi posterul cu ochi critic: dacă max. 20% este text, 40% grafică şi restul este spaţiu liber, aţi lucrat bine!

Dacă lucrurile nu stau aşa, reanalizaţi textul şi reduceţi cât se poate din materialul scris! 

Utilizaţi cât mai mult posibil diateza activă (active voice)! 

Se poate demonstra că… devine Datele demonstrează că…. It can be demonstrated that… becomes The data demonstratethat… 

Renunţaţi la orice repetiţie şi la referiri de tipul: “aşa cum se vede în Fig….” 

Îndepărtaţi orice material străin de esenţa subiectului posterului!

Utilizaţi cât mai mult posibil diateza activă (active voice)! 

De regulă, rezumatul lucrării prezentate se publică, aşa că nu mai este nevoie să fie repetat în poster!

O scurtă introducere este suficientă pentru identificarea scopului studiului! 

Graficele şi figurile vor avea un titlu explicativ şi, de regulă, nu este necesar să mai fie numerotate!

Simplitatea este cheia reuşitei unui poster! 

Materialul ştiinţific trebuie să fie foarte bine organizat şi ordonat, concis, atractiv şi cu imagini.

Un cititor obişnuit trebuie să petreacă numai câteva minute în faţa unui poster ca să-l analizeze şi să-i înţeleagă conţinutul  

Ce trebuie evitat

Marea majoritate a posterelor nereuşite sunt consecinţa faptului că autorul doreşte să prezinte prea multă informaţie.

Blocuri uriaşe, de material scris, în special cu caractere mici, nici nu vor fi citite, iar posterele astfel realizate vor fi ignorate. 

Nu este necesar să se scrie fraze întregi: 

 • fragmente de propoziţiipot fi uşorînţelese; – marcarea cu bullet-uri este eficientă. 
 • Un format de tipul întrebări – răspunsuri poate constitui o parte importantă a posterului.

Transportul: rulat, într-un cilindru de carton.

Dacă aţi realizat posterul în format electronic, nu uitaţi: faceţi o copie (backup)!

Un poster reuşit din punctul de vedere al realizării grafice trebuie să fie în primul rând valoros din punctul de vedere al conţinutului ştiinţific!

Posterul poate fi realizat pe pagini A4, dispuse în aranjament orizontal sau vertical (citirea de sus în jos) – acesta din urmă fiind recomandată.  

Dacă ți-a fost de folos această postare, aștept comentarii!

Profilul autorului
Barbu Iulian
Designer Graphic | Website

Salut, sunt Iulian! Sunt un senior grafic designer și dezvoltator web independent din Mun. Râmnicu Sărat, cu o experiență de peste 15 ani. Sunt specializat în proiectare digitală și tipărită, design editorial, dezvoltare de logo și brand...

Confidențialitate și cookie-uri: Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Dacă continui să folosești acest website ești de acord cu utilizarea lor.